Phải làm sao khi trẻ bị táo bón lâu ngày ra kèm máu?